Hoe geven we betekenis aan de ontwikkeldoelen van medewerkers voor de organisatie en vice versa?

Hoe geven we betekenis aan de ontwikkeldoelen van medewerkers voor de organisatie en vice versa?

Ik ga uit van de kracht en kwaliteiten van medewerkers en ik help hen om hun talenten te onderzoeken. Als de medewerkers groeien komt de organisatie vanzelf in beweging.

De organisatie komt tot ontwikkeling omdat ik de visie, de missie en strategie help te vertalen naar concrete resultaatgerichte en KPI-gestuurde acties. Dat is belangrijk omdat de organisatieontwikkeling dan zichtbaar wordt gekoppeld aan de kracht en de kwaliteiten van mensen zelf.

Ik help mensen om hun eigen rol te begrijpen en vorm te geven. Daardoor groeit ook de betekenis van de organisatie.